Salut, donez in Timisoara 1 plecostomus, 2 anubias, 2 corydoras albi tel 0721421434