Flower horn: king kamfa, golden base, bonsai, thai silk cu dimensiuni intre 14 si 22 cm preturi intre 100 si 300 lei.
Citrinellum la 10-13 cm pret 10 lei ( la cantitati mai mari pretul se negociaza)
Discusi:
1. Pui productie proprie :
- solid blue la 5 cm pret 15 lei
- solid blue la 6-7 cm pret 20 lei
- blue diamond la 5 cm pret 15 lei
- blue diamond la 6-7 cm pret 20 lei
- blue turquoise la 5 cm pret 15 lei
- blue turquoise la 6-7 cm pret 20 lei
( la cantitati mari pretul se negociaza)
2. Checkerboard pigeon la 16-17 cm pret 250 lei
3. Red melon la 15 cm pret 150 lei
4. Red melon albino la 15-16 cm pret 400 lei
5. Super red melon albino la 15-16 cm pret 450 lei
6. Albino golden la 16-17 cm pret 450 lei
7. Pereche red melon albino la 16-17 cm pret 750 lei

Contact: 0745764370